• O produktu
 • Základní informace
 • Jak to funguje
 • Zlatá jistota
 • Stabilita
 • Likvidita
 • Podvody se zlatem
 • Výhody a vlastnosti
 • Náklady a poplatky
 • Zhodnocení účtu
 • Jak začít
 • Bankovní tajemství
 • Ústavní právo
 • Rakouské banky
 • Partner Bank AG
 • Vstup pro klienty
 • Rakouská státní mincovna
 • Vaše soukromí
 • O nás
 • A&L Management
 • Ptejte se
 • Kontakt
 • Ústavní právo

  Rakouské bankovní tajemství

  V České republice se na bankovní tajemství často zapomíná. Jinak je tomu v ostatních zemích Evropské unie, kde je na bankovní tajemství kladen velký důraz. Důkazem, že zahraniční bankovní instituce si soukromí svých klientů váží a chovají ho v nejvyšší úctě, je například Rakousko. Ochrana bankovního tajemství je pro rakouské banky ze zákona povinná a je dokonce ukotvena v rakouské ústavě. Veškeré informace o pohybech na vašem účtu tak zůstávají pouze mezi vámi a bankou.