• O produktu
 • Základní informace
 • Jak to funguje
 • Zlatá jistota
 • Stabilita
 • Likvidita
 • Podvody se zlatem
 • Výhody a vlastnosti
 • Náklady a poplatky
 • Zhodnocení účtu
 • Jak začít
 • Bankovní tajemství
 • Ústavní právo
 • Rakouské banky
 • Partner Bank AG
 • Vstup pro klienty
 • Rakouská státní mincovna
 • Vaše soukromí
 • O nás
 • A&L Management
 • Ptejte se
 • Kontakt
 • Náklady a poplatky

  Kolik to bude stát?

  Cena služby

  Partner Bank při stanovování nákladů na otevření účtu pro české klienty (respektive pro všechny klienty z České republiky – tedy i cizince žijící anebo podnikající na území České republiky) vyšla vstříc našim požadavkům a výrazným způsobem snížila našim klientům náklady oproti standardům, za kterých je tato služba nabízena v Rakousku nebo v Německu.

  Cena služby se neodvíjí od výše klientovi investice, není ani stanovena nějakou procentní sazbou z předem určené cílové částky spoření, jak tomu bývá obvyklé u jiných investičních produktů.

  Je stanovena paušálně a její celková výše se odvíjí od množství služeb, které se klient rozhodne využívat. Ale ani ve své nejvyšší úrovni nepřesahuje běžné standardy, na které jsou čeští klienti zvyklí u běžných finančních produktů, jako např. u stavebního spoření.

  Internet banking

  Klienti, kteří se rozhodnou využívat internetové bankovnictví zaplatí jednorázově (nikoliv každý měsíc nebo jednou ročně) za zřízení této služby paušální poplatek ve výši 15,- EUR. Tato služba je dobrovolná, jednorázový poplatek tak hradí pouze klienti, kteří si přejí tento online servis využívat.

  Poplatek za vedení účtu

  Poplatek za vedení účtu činí 6,- EUR kvartálně a je splatný vždy k poslednímu kalendářnímu dni daného čtvrtletí.

  Poplatek za správu investice, uložení zlata v trezoru a za pojištění zlata

  Pokud se klient rozhodne a nechá své zlato uložené v trezoru banky, je banka povinna jeho zlato řádně zabezpečit formou jeho uložení v zabezpečeném bankovním trezoru a formou jeho majetkového pojištění proti případnému odcizení anebo poškození při živelných pohromách.

  Banka neúčtuje klientovi pronájem jednotlivé schránky, ale účtuje poplatek ve výši odpovídající 0,25% z hodnoty zlata, a to jedenkrát za čtvrtletí. Tento poplatek zahrnuje náklady na správu investice, náklady na uložení zlata v trezoru a největší měrou také náklady na jeho pojištění.

  Odkupní poplatek

  V případě, že se klient rozhodne odprodat své zlato zpět bance, banka klientovi naúčtuje poplatek ve výši 1,25% hodnoty odprodávaného zlata. Klienti Partner Bank tak mají možnost nakupovat a zpětně odprodávat zlato za bezkonkurenčně nejnižších rozdílů v pořizovací a odkupní ceně zlata, a to i při odprodeji pouhého jednoho gramu zlata (standardně činí rozdíl v prodejní a nákupní ceně u jednogramového slitku 25 až 30%).