• O produktu
 • Základní informace
 • Jak to funguje
 • Zlatá jistota
 • Stabilita
 • Likvidita
 • Podvody se zlatem
 • Výhody a vlastnosti
 • Náklady a poplatky
 • Zhodnocení účtu
 • Jak začít
 • Bankovní tajemství
 • Ústavní právo
 • Rakouské banky
 • Partner Bank AG
 • Vstup pro klienty
 • Rakouská státní mincovna
 • Vaše soukromí
 • O nás
 • A&L Management
 • Ptejte se
 • Kontakt
 • Podvody se zlatem

  Nenechte se napálit

  Chcete vložit peníze do investičního zlata, ale obáváte se, že když svěříte své finanční prostředky společnosti typu s.r.o., Gmbh, Ltd. anebo a.s. s akciemi na doručitele, nedopadne to podle vašich představ?

  Společností, které v současné době zprostředkovávají nákup investičního zlata, je přehršel. Řada z nich však stojí na principu franšízy či MLM. Nenabízejí jen koupi slitků zlata, ale také svůj specifický způsob spoření ve zlatě, s tím, že vaše zlato bude uloženo v prostorách k tomu určených, a to buďto v České republice anebo někde v zahraničí.

  Vyvarujte se nesprávným rozhodnutím

  Bohužel existuje mnoho případů, kdy klient do zlata investoval v domnění, že jej ukládá do bezpečného trezoru, aniž by tušil, že nic takového se ve skutečnosti neděje.

  Objevili se i tací, kteří byli fyzicky přítomni u nákupu investičního zlata a posléze, když se rozhodli se slitky dál obchodovat, zjistili, že jejich zlato neodpovídá parametrům, za které se prodávající zaručil. Hodnota takového zlata je pochopitelně podstatně nižší.

  Laik bohužel pouhým okem nepozná, zda se skutečně jedná o investiční zlato či nikoliv. Je důležité, aby zlato, které má být klasifikováno jako investiční, splňovalo konkrétní požadavky jako je ryzost, množství karátů či hmotnost slitku.

  Rozmyslete si, s kým chcete investovat

  Podvody se zlatem jsou snazší především kvůli nedokonalé české legislativě, která investiční zlato nepovažuje za finanční produkt. Prodej zlata není chápán jako finanční činnost, a tudíž se na něj nevztahuje přísný dohled ze strany České národní banky či výkonných orgánů Ministerstva financí.

  Než se odhodláte k samotnému investičnímu aktu, zaměřte se na výběr a prověření společnosti, s kterou jste se rozhodli investovat. Měli byste být seznámeni s jejími vlastnickými a majetkovými poměry. Důležité je zjistit si historii dané firmy a její zkušenost s prodejem investičního zlata a stříbra. Hodně vám napoví také přehled o zásobách investičního zlata, kterými společnost disponuje a osobní ujištění se o správném držení a skladování investičního zlata a stříbra.

  Nákup v bance je garancí bezpečnosti

  Jasnou sázkou na jistotu je nákup zlata u konkrétní banky. Bankovní instituce se na rozdíl od různých společností zodpovídají Národní bance daného státu. A je-li stát členskou zemí Evropské unie, pomyslný vztyčený ukazováček nad dotyčnou bankou drží také Evropská centrální banka a spolu s ní řada dalších orgánů, jejichž úkolem je dbát na to, aby byly dodržovány patřičné normy týkající se investování.

  Pro banky představují transakce spojené s investicemi do slitků zlata většinou jen doplňkovou službu. Nejsou hlavním zdrojem jejich příjmů, a proto není v zájmu bank jakkoliv znevýhodnit klienta a riskovat tak ztrátu své bankovní licence.

  Je výhodné vybrat si takovou banku, která vám investiční zlato nejen prodá, ale zároveň vám umožní otevření účtu ve zlatě s garancí zpětného odkupu.