• O produktu
 • Základní informace
 • Jak to funguje
 • Zlatá jistota
 • Stabilita
 • Likvidita
 • Podvody se zlatem
 • Výhody a vlastnosti
 • Náklady a poplatky
 • Zhodnocení účtu
 • Jak začít
 • Bankovní tajemství
 • Ústavní právo
 • Rakouské banky
 • Partner Bank AG
 • Vstup pro klienty
 • Rakouská státní mincovna
 • Vaše soukromí
 • O nás
 • A&L Management
 • Ptejte se
 • Kontakt
 • Rakouské banky

  Tradice, profesionalita, jistota

  Rakouské banky poskytují řadu rozličných služeb. Od bankovních a investičních až po služby v oblasti poradenství a správy majetku.

  • Tradice bankovního tajemství stála u zrodu mnoha smluv již od 17. století. Když se v roce 1979 kodifikovalo rakouské právo, bylo jasné, že se bankovní tajemství stane součástí ústavy.
  • Článek 38 bankovního práva říká, že rakouské banky mají zakázáno poskytovat jakékoliv informace třetí straně.
  • Rakouské bankovní tajemství nebylo prolomeno ani s připojením Rakouska k ostatním zemím Evropské unie v roce 1995.
  • Rakouské banky se mohou chlubit vynikající pověstí. V roce 2008 zvřejnili USA tzv. „bankovní černou listinu“, ale Rakousko na ní nebylo zastoupeno. Velkou devízou pro rakouské banky je i fakt, že od roku 1939 nebyla žádná z nich nucena vyhlásit bankrot.

  Svým klientům nabízejí rakouské banky opatrovnická portfolia. Zvolí-li klient tento produkt, banka se zaručí za výhodný nákup akcií a dalších aktiv, které bude spravovat na oddělených klientských účtech.

  Přestane-li klient využívat služeb banky, aniž by ji předem instruoval, jak má s jeho účtem nakládat, povinností banky je ponechat účet otevřený, dokud ji klient nenavštíví a nedá jí nové pokyny.

  Pro rakouské banky je typická zásadovost, vždy chtějí znát svého klienta. Klient je proto povinen prokázat bance svou totožnost.

  Současným fenoménem na poli financí je služba přímého bankovnictví, díky které má klient možnost provádět bankovní transakce elektronicky pomocí internetového bankovnictví.