• O produktu
 • Základní informace
 • Jak to funguje
 • Zlatá jistota
 • Stabilita
 • Likvidita
 • Podvody se zlatem
 • Výhody a vlastnosti
 • Náklady a poplatky
 • Zhodnocení účtu
 • Jak začít
 • Bankovní tajemství
 • Ústavní právo
 • Rakouské banky
 • Partner Bank AG
 • Vstup pro klienty
 • Rakouská státní mincovna
 • Vaše soukromí
 • O nás
 • A&L Management
 • Ptejte se
 • Kontakt
 • Výhody a vlastnosti

  Proč zvolit Gold Deposit?

  Gold Deposit od Partner Bank AG:

  • bankovní produkt zahrnuje veškeré záruky
  • založit a obsluhovat účet je možné z České republiky
  • investiční zlato je odděleno od majetku banky z hlediska právního i fyzického
  • banka garantuje velmi nízké poplatky
  • investujete pouze do fyzického zlata (klient je majitelem fyzického kovu, nikoliv certifikátu nebo jiného cenného papíru)
  • mizí riziko podvodů při nákupu zlata (banka podléhá dohledu Národní banky a zlato klientů nakupuje vždy a výhradně od Rakouské státní mincovny)
  • nákup investičního zlata je osvobozen od DPH
  • zlato se nakupuje ve velkých finančních objemech (minimalizace nákladů)
  • zlato nebo finanční prostředky jsou snadno dostupné
  • přístup k účtu je klientovi umožněn prostřednictvím internetového bankovnictví
  • stoprocentní ochrana vašeho bankovního tajemství (zakotveno v rakouské ústavě)

  Investiční zlato poprvé za příznivou cenu

  Partner Bank AG svým klientům nabízí možnost nákupu zlata za atraktivní gramovou cenu, která odpovídá ceně 1 gramu zlata u velkých slitků a to i tehdy, je-li nákup minimální. Malé nákupy (již od 50 EUR, respektive od 1.250,- Kč) jsou tudíž ekonomicky velmi výhodné.

  Koupě se uskutečňuje zpravidla dvakrát do týdne. Banka nakupuje zlato hromadně pro všechny klienty, kteří v daném období uskutečnili vklad na svůj účet. Tento velký nákup je rozdělen patřičným podílem mezi klienty.

  Nákupní kurz zlata je odvozen od aktuálního kurzu zlata LBMA. Hodnota zlata pochopitelně koresponduje s nákupní cenou velkých slitků, to znamená slitků o váze v rozmezí 50 až 1000 g.

  Prostřednictvím internetového bankovnictví mají klienti ke svému účtu stálý přístup. Mohou tak kontrolovat veškeré došlé platby, historii svých nákupů, odprodejů a celkové množství gramů zlata na svém účtu. K dispozici mají rovněž přehled s hodnotu uloženého zlata vztaženou k aktuálnímu kurzu LBMA.

  Účet ve zlatě nepředstavuje nějaký podílový fond, který se zabývá obchodováním se zlatem a nemá nic společného se zlatým certifikátem. Banka se zaručuje za to, že veškeré zlato ve vlastnictví klienta je fyzicky uschováno v jejím trezoru a řádně pojištěno. Investiční zlato je majetkem klienta, nikoliv banky.

  Likvidita - jak vybrat své peníze či zlato?

  Rozhodne-li se klient pro převedení či vybrání finančních prostředků nebo zlata ze svého účtu, nabízejí se mu čtyři různé způsoby realizace:

  • Převedení finančních prostředků na běžný bankovní účet
  • Využití kurýrní služby, která zlato doručí na konkrétní adresu
  • Výběr peněz přímo v sídle banky
  • Výběr investičního zlata z trezoru banky

  Poplatky při výše zmíněných transakcích nepřesahují nikdy 1,25%.

  Navštivte banku a zkontrolujte váš trezor

  Máte-li u banky otevřený Gold Deposit, máte právo ji kdykoliv navštívit a osobně zkontrolovat trezor, v němž je vaše zlato uloženo.

  Banka je symbolem záruky

  Nakoupíte-li investiční zlato u prověřené banky, nezískáte jen řadu ekonomických výhod, ale také garanci jistoty, která je mnohdy daleko důležitější. Zvolit banku znamená zvolit tu nejbezpečnější možnou formu investice. Od bankovní instituce se nedočkáte podvodného jednání, protože transakce spojené s investicemi do zlata představují pro banku pouze doplňkové služby a nejsou hlavními zdroji jejího příjmu. Žádná solidní banka tudíž nebude se svými klienty v oblasti investičního zlata jednat nekale. Nevyplatí se jí riskovat potenciální ztrátu licence. Zdiskreditovat se prostřednictvím pochybných machinací na poli mezinárodního finančního trhu by pro ni znamenalo definitivní krach. Nákup zlata u renomované banky je zárukou dodržení všech nutných parametrů, kterými by investiční zlato mělo disponovat.

  Investiční zlato, které poskytuje svým klientům Partner Bank AG, je pořizováno u Rakouské státní mincovny, kterou vlastní Rakouská Národní Banka.

  Zkuste ideální kombinaci Gold Depositu a Zlaté hypotéky

  Gold Deposit se řadí mezi bankovní produkty. Nabízí se proto možnost zkombinovat ho s některými dalšími produkty, které Partner Bank AG poskytuje svým klientům, potažmo ho použít k zvýšení budoucího zhodnocení. Je také možné uplatnit ho pro krytí rizika u investičních strategií, které se chovají dynamičtěji, například CFD. Jedno z takových řešení představuje Gold Deposit - Zlatá hypotéka.

  Klienti, kteří mají u Partner Bank AG otevřený Gold Deposit, mohou využít neúčelového úvěru, přičemž jsou jim zaručeny velice výhodné podmínky. Maximální výše úvěru přímo závisí na aktuální hodnotě zlata, které mají uložené na účtu Gold Deposit. Obecně se výše úvěru pohybuje okolo 50% hodnoty zlata, ale je-li zůstatek klienta vyšší, může úvěr dosahovat až 60%. Úroková sazba vychází z tříměsíční Euribor sazby. Postavena je následovně: 3M Euribor + 2,5%. Finální sazba se z dlouhodobého hlediska pohybuje v rozmezí 3,0% až 3,5%. Úroky se z účtu strhávají jednou za čtvrt roku. Jakmile uplyne devadesát dní, úvěr bude aktualizován podle aktuální Euribor sazby. S ohledem na značný nepoměr mezi zhodnocením zlata, které činí cca 15% p.a. za posledních deset let, a úrokovou sazbou úvěru, je Gold Deposit společně se Zlatou hypotékou skutečně vysoce výhodný nejen při nákupu zlata, ale při dalším využití vypůjčených peněžních prostředků.